conTacto Spaans leren
Marjanne Haitsma, Houten 06-11223325, info@contactospaans.nl  www.contactospaans.nl  K.v.K. Utrecht 30 163 560

Privacy-verklaring

Als kleinschalige eenpersoonsschool Spaans kun je erop vertrouwen dat ik zorgvuldig omga met de persoonsgegevens van (potentiële) cursisten en van andere contactpersonen, met name collega’s Spaans.
Je persoonsgegevens deel ik niet met derden, tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of als dit vereist is op grond van de wetgeving. Hieronder geef ik nader aan hoe ik met je privacy omga. Door de website www.contactospaans.nl te gebruiken en/of door je aan te melden voor cursusactiviteiten ga je akkoord met onderstaande werkwijze.

Gebruik van je persoonsgegevens
Je persoongegevens verwerk ik om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Van (potentiële) cursisten zijn dat in ieder geval voor- en achternaam, woonplaats, mailadres en een summiere karakterisering van je niveau Spaans, soms ook een telefoonnummer.
Van cursisten verwerk ik bij hun inschrijving daarnaast gegevens die nodig zijn voor de concrete uitvoering van de cursusactiviteiten. Gedurende of onmiddellijk na de cursus verwerk ik intern de gegevens die je bij eventuele evaluaties verstrekt, om de kwaliteit van de cursussen te bewaken en te verbeteren. Foto’s waarop je staat tijdens de uitvoering van conTacto-activiteiten publiceer ik alleen na je toestemming. Ik gebruik foto’s met name in de Nieuwsbrieven en op www.contactospaans.nl , in artikelen die ik publiceer in vaktijdschriften en een enkele keer via Facebook. Je naam publiceer ik nooit, hoogstens een pseudoniem, en ik geef ik ook geen andere persoonsgebonden informatie.
Van collega’s en andere contactpersonen verwerk ik voor- en achternaam, mailadres, plaats of regio waar men werkt, voor zover van toepassing ook de eventuele school of website.

Communicatie met cursisten
Gedurende de cursusduur communiceer ik met elke cursusgroep per mail over de voorbereidingsopdrachten en andere cursuszaken, in urgente gevallen gebruiken cursisten en ik sms of whatsapp, bijvoorbeeld voor het afzeggen bij ziekte.
Cursisten geven bij hun aanmelding al dan niet toestemming om hun achternaam, woonplaaats, emailadres en telefoonnummer te delen met medecursisten. Ze kunnen deze toestemming altijd intrekken.

Digitale nieuwsbrieven
Om (potentiële) cursisten op de hoogte te stellen van de start en precieze inhoud van de diverse cursussen en zich daarvoor te kunnen aanmelden, stuur ik maximaal 6 x per jaar digitale nieuwsbrieven. Deze gaan naar cursisten en potentiële cursisten die hiervoor toestemming hebben gegeven. Met collega’s communiceer ik over activiteiten waarmee hun cursisten het Spaans dat ze bij hen leren kunnen verdiepen, bijvoorbeeld tijdens de landelijk bedoelde literatuurzaterdagen rond het lezen van toegankelijke korte verhalen en romans. Collega’s die hierom hebben gevraagd of hiervoor toestemming hebben gegeven, stuur ik maximaal 4 x per jaar toegesneden nieuwsbrieven. Alle nieuwsbrieven worden bcc verstuurd, zodat de lezers elkaars mailadres niet kunnen zien, met daarin standaard opgenomen de mogelijkheid om je af te melden door een mail te sturen naar info@contactospaans.nl.
Bij deze opzegging verwijder ik je gegevens uit mijn adressenbestand.

Bewaren en beveiligen van je gegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens voor de periode dat dat noodzakelijk is en zo kort mogelijk. De bewaartijd hangt af van de aard van de gegevens en waarvoor ik ze verwerk. Als je me verzoekt je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, zal ik daar zo snel mogelijk op ingaan.
Facturen bewaar ik gedurende de door de belastingdienst bepaalde termijn.
Ik doe alles wat in mijn vermogen ligt om mijn pc en de website zo goed mogelijk te beveiligen tegen hacken, virussen en malware.

Tenslotte
Deze verklaring zal ik wijzigen als dat nodig blijkt te zijn. Vragen en opmerkingen over deze verklaring zijn welkom.
Marjanne Haitsma, 28 mei 2018, info@contactospaans.nl