Wie is conTacto?

Marjanne Haitsma (l) met deelnemers aan de Pyreneeënweek
Marjanne Haitsma (staand), tijdens les
in San Juan de Plan (Sp. Pyr.)

Marjanne Haitsma, initiatiefneemster en docente:
"Voordat ik, in 2000, conTacto oprichtte, heb ik jarenlang lesgegeven, tijdens en na afronding van mijn studie Spaanse Taal en Letterkunde in Utrecht. Ik was onder meer verbonden aan de Volksuniversiteit Utrecht en aan de Universiteit Wageningen.
Daarnaast heb ik, vanaf mijn studietijd, veel samengewerkt met Latijnsamerikanen. Ik heb tolk- en ander vrijwilligerswerk gedaan, ik maak regelmatig studie- en cultuurreizen naar Latijns-Amerika en Spanje en heb over Spaanstalige landen en thema’s gepubliceerd.

Met conTacto richt ik me speciaal op professionals, vrijwilligers en anderen die in contact willen komen met bewoners en culturen van Spaanstalige gebieden. Wie Spaans leert bij conTacto dringt, al sprekend en luisterend, ook door in de leef- en denkwereld van Spaanssprekenden. Ik werk daarbij onder meer met liederen: woorden en zinnen blijven immers meer hangen als je geraakt wordt door melodie, ritme of stem. Bovendien komen er begrippen in voor die in leerboeken nogal eens ontbreken: geuren, kleuren, gevoelens. Deze zaken maken de tongen los en vergroten het plezier in het spreken van het Spaans."

conTacto - Spaans leren
drs. Marjanne Haitsma
06-11223325
e-mail info@contactospaans.nl
K.v.K. Utrecht 30 163 560