CONVERSATIEWORKSHOPS


¿una falta cómica?

Inhoud
 plezier (her)vinden in het spreken van het Spaans
 woordenschat uitbreiden en opfrissen
 praktische tips krijgen om Spaans op peil te houden

Opzet
Wil je vloeiender Spaans spreken, je actieve woordenschat uitbreiden en ben je geïnteresseerd in Spaanstalige cultuur?
In de serie conversatieworkshops ga je volop spreken, daartoe uitgenodigd met gevarieerde werkvormen. Vrije conversatie en praten aan de hand van aansprekende en toegankelijke teksten in het Spaans: liederen, korte literatuur- en/of filmfragmenten, zakelijke teksten. In de spreekopdrachten zijn grammaticale aspecten geïntegreerd. Hierbij houden we rekening met ieders behoefte en belangstelling. Tijdens de workshops krijg je persoonlijke adviezen hoe gericht te werken aan verdere ontwikkeling van je spreek- en luistervaardigheid Spaans.


'la profe y alumnas, en Houten'

» indrukken